Vragen over de contracten

Waar kan ik mijn contract terugvinden?

Het contract is terug te vinden in uw adminbox. Wanneer deze niet geactiveerd is door een vorige opdracht, zult u de activatiemail ontvangen wanneer u uw eerste contract aanmaakt. Elk contract wordt 24 uur vóór de aanvangsdatum verstuurd en moet voor de aanvangsdatum worden ondertekend.

Ben ik gedekt als ik voor mijn werk naar een ander Europees land ga?

Om gedekt te zijn, moet je de afdeling Payroll en je consultant tijdig waarschuwen zodat wij een detacheringsverklaring kunnen opstellen. Je dient ons de volgende informatie te verstrekken:

 • de periode
 • het land
 • het precieze adres waar je gaat werken
 • de contactpersoon in dit land
   

Vrijdag is mijn contract beëindigd. Wanneer ontvang ik mijn ontslagdocumenten (C4, vakantieattest)?

Zodra wij je laatste prestatiefiche hebben betaald (woensdag na het einde van je contract, als wij de prestaties tijdig ontvangen), sturen wij je C4 met de post op en ontvang je een beveiligd e-mailbericht met je attesten. Die attesten bezorg je aan je volgende werkgever.

Ik telewerk, moet ik dit melden aan mijn werkgever?

Als u telewerk verricht, moet u een e-mail sturen naar Payroll ([email protected]), zodat zij u het addendum betreffende telewerken kunnen toesturen. Dit is een document dat wettelijk vereist is wanneer een uitzendkracht telewerk verricht.

Dit document moet worden ondertekend door Page Personnel (officiële werkgever) en uzelf. Dit document wordt eerst naar de klant gestuurd, die de telewerkdata moet invullen en moet vermelden of er eventuele onkostenvergoedingen zijn (bijvoorbeeld voor internet).

Het document zal u dan worden toegezonden.

U moet dan:

 1. Uw naam invullen en het document ondertekenen
 2. Het document terugsturen naar het payroll team en de consultant.

Vragen over maaltijdcheques 

Ik heb recht op maaltijdcheques maar ik heb nog geen Edenred-kaart. Wat moet ik doen?

Indien u reeds een Edenred-kaart heeft van een vorige werkgever, blijft deze actief. Heeft u nog geen kaart, dan zal Edenred automatisch een nieuwe kaart voor u bestellen en deze opsturen naar uw thuisadres.

Wanneer ontvang ik mijn maaltijdcheques? 

De maaltijdcheques worden op wekelijkse basis besteld zodra uw prestatiestaat is betaald. 

Wat moet ik doen wanneer mijn Edenred-kaart wordt gestolen/geblokkeerd/verloren?

In elk van deze situaties moet u onmiddellijk contact opnemen met Edenred omdat uw kaart gekoppeld is aan uw rijksregisternummer. Wij mogen dit niet voor u doen. 02/702.20.02 of carduser-BE[email protected] Wees er u wel bewust van dat elke nieuwe kaart u het equivalent van één maaltijdcheque zal kosten.

Ik heb een e-mail ontvangen waarin staat dat mijn maaltijdcheques zijn opgeladen maar ik zie nog steeds niets op mijn kaart. Is dit normaal?  

Ja, dit is normaal. Het duurt altijd minimaal 4 werkdagen alvorens ze op de kaart zijn geladen of 10 werkdagen wanneer het uw eerste Edenred-kaart is.

Ik heb een Sodexo-kaart. Is deze ook geldig?  

Nee, we werken enkel met Edenred.

Terug naar boven ↑

Vragen over transportkosten

Hoe worden de transportkosten betaald? 

We betalen op dagelijkse basis en het bedrag zal afhangen van welke regel de klant heeft beslist te volgen binnen de onderneming. Alle werknemers worden terugbetaald op basis van een enkel ticket (dit geldt ook voor privé vervoer)! Uitgezonderd wanneer 100% van de kosten worden terugbetaald bij de gebruiker. In geval van een maandabonnement zal dit gebaseerd zijn op de tabel dat gebruikt wordt door de gebruiker.

Heeft u al mijn betaalbewijzen nodig of volstaat één betaalbewijs?  

We hebben ze allemaal nodig. Een kopie per e-mail volstaat. Zonder betaalbewijs mogen we u niet terugbetalen.

Ik ben mijn betalingsbewijs verloren. Wat moet ik doen? 

Je kunt een duplicaat aanvragen bij de vervoersmaatschappij waar je je abonnement hebt gekocht. Zonder betalingsbewijs kunnen wij niets terugbetalen.
 

Terug naar boven ↑

Vragen over vakantiedagen

Ik heb één volledige week vakantie genomen maar ik ben niet betaald geweest. Is dit normaal? 

Ja, dit is normaal. Uw wettelijke verlofdagen werden betaald door uw vorige werkgever wanneer u de onderneming heeft verlaten inbegrepen in uw vakantiegeld. U vindt het bedrag dat u heeft ontvangen terug op het vakantieattest dat u ons heeft gegeven.

Ontvang ik vakantiegeld tijdens mijn interimmissie bij Page? 

Ja. In de uitzendsector betalen we u elke week 15,34% extra bovenop uw brutoloon. U moet dit geld gebruiken om de vakantiedagen van het volgende jaar te financieren. U vindt het bedrag dat u heeft ontvangen terug op uw loonfiches.

Op hoeveel vakantiedagen heb ik dit jaar recht? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we weten of u ons uw vakantieattest(en)) van uw vorige werkgever(s) al heeft opgestuurd. Zo ja, kunt u dit vragen aan het payroll departement. Zo niet, moet u ons deze documenten zo spoedig mogelijk doorsturen. Anders wordt elke vakantiedag die u opneemt, geregistreerd als onbetaald verlof.

Ik zou volgende week 3 vakantiedagen willen nemen. Aan wie moet ik dit meedelen en moet ik iets specifieks doen? 

Het is uw manager bij de gebruiker die beslist of uw verlofdagen worden goedgekeurd of niet. Let erop dat u de juiste code gebruikt wanneer u uw uurrooster invult: 

 • Vacances employé/Verlof Bediende in geval van wettelijke verlofdagen

 • Absence motivée/Toegestaan afwezigheid in geval van onbetaald verlof 

De Selfinterim gebruikershandleiding helpt u om uw uurrooster juist in te vullen

Heb ik recht op Europese vakantie?

Als je meer dan 3 maanden in België hebt gewerkt, heb je recht op Europese vakantie. Je kunt in het Easyselfinterim-platform opgeven dat je Europese vakantie neemt.

Opgelet: die dagen zijn een voorschot op je dubbel vakantiegeld. Aangezien je dit vakantiegeld in de tussentijd wekelijks ontvangt (15,34% extra bovenop je loon), worden deze dagen dus niet nogmaals vergoed.

Zijn vakantiedagen betaald?

Als een feestdag op een gewone werkdag valt, wordt hij betaald. Gebruik de code 'feestdag' bij de invoering van de prestaties in Easyselfinterim.

Als een feestdag op een gewone rustdag valt (het weekend) volg je de regels van de onderneming waar je werkt om die dag te recupereren.

Ofwel kun je vrij kiezen wanneer je die dag recupereert, ofwel beslist de onderneming waar je werkt wanneer je die dag mag recupereren. 

Vermeld dit in een opmerking in je timesheet en gebruik de code 'feestdag', zodat wij dit zo goed mogelijk kunnen bijhouden.

Mijn contract is beëindigd, maar er valt een feestdag in de week die volgt. Heb ik voor die dag recht op een vergoeding?

Wanneer een feestdag na het einde van het contract valt, voorziet de reglementering dat de werknemer eventueel nog een vergoeding kan genieten, rekening houdend met de anciënniteit die de werknemer binnen de onderneming heeft opgebouwd.
 

Anciënniteit

Betaling vakantiedagen

<15 dagen

Niets

>15 dagen zonder onderbreking

1 feestdag als die valt binnen de 14 dagen na het einde van het contract

>1 maand zonder onderbreking

Alle feestdagen als die vallen binnen de 30 dagen na het einde van het contract

Deze verplichting vervalt echter zodra de werknemer werk heeft gevonden bij een andere werkgever. Heb je recht op de vergoeding van een feestdag? Bezorg ons dan een attest waaruit blijkt dat je nog niet bij een andere werkgever in dienst bent (vraag het attest aan de dienst voor arbeidsbemiddeling of aan je vakbond). 

Als we dit bewijs niet ontvangen, kunnen we de feestdag niet uitbetalen. 

Wat moet ik doen in geval van een collectieve sluiting van de onderneming waar ik werk?

In dat geval gelden dezelfde regels als voor de vaste werknemers van het bedrijf. Aarzel niet om vóór de sluitingsperiode contact op te nemen met het Payroll-team zodat wij contact kunnen opnemen met het bedrijf.

Ik heb recht op educatief verlof. Wat moet ik doen?

Je moet Page Personnel altijd op de hoogte brengen en ons tijdig je originele inschrijvingsbewijs bezorgen vóór je educatief verlof opneemt. Elk kwartaal moet je ons je originele aanwezigheidsattest bezorgen.

Als je meer dan 10% ongewettigd afwezig bent, verlies je je recht op educatief verlof.

Als je de opleiding stopzet, moet je de Payroll-afdeling binnen de 5 dagen op de hoogte brengen.

Arbeiders vakantiedagen

Op hoeveel dagen heb ik als arbeider recht?

Uw vakantiefonds berekent het aantal dagen waarop u recht hebt in verhouding tot uw prestaties het jaar voordien. Uiteraard wordt rekening gehouden met uw werkregime. U hebt recht op maximaal 24 dagen of 4 weken wettelijke vakantie per jaar in een arbeidsstelsel van 6 dagen per week of op 20 dagen of 4 weken wettelijke vakantie in een arbeidsstelsel van 5 dagen per week. Via de RJV-website kan u het aantal vakantiedagen waarop u recht hebt en het bedrag van uw vakantiegeld raadplegen. Ook kan u daar uw bankrekeningnummer aanpassen: https://onva.be/nl/mijn-vakantierekening

Krijg ik vakantiegeld?

In tegenstelling tot bedienden die via hun werkgever vakantiegeld ontvangen, is het de RJV (of één van de speciale vakantiefondsen) die elk jaar tussen 2 mei en 30 juni van het jaar waarin de vakantie wordt opgenomen, het enkele en dubbele vakantiegeld van arbeiders uitbetaalt. Het jaarlijkse vakantiegeld voor arbeiders is 15,38% van het loon dat zij in het voorgaande jaar hebben verdiend.

Ik zou volgende week graag een paar dagen vrij nemen. Met wie moet ik contact opnemen en moet ik iets specifieks aangeven?

Het is uw manager bij de gebruiker die beslist of uw vakantiedagen al dan niet worden goedgekeurd. U hoeft geen e-mail te sturen naar Payroll. Zorg er bij het goedkeuren van uw prestaties in Easyinterim wel voor dat u een opmerking toevoegt dat het om vakantie voor arbeiders gaat. Onze gids voor uitzendkrachten (handleiding Easyselfinterim ) zal u helpen om uw prestaties correct te coderen.

Terug naar boven ↑

Vragen over ziekte

Ik ben ziek. Wat moet ik doen?

U heeft recht op gewaarborgd loon indien:

 • U één maand anciënniteit heeft

 • U ons een kopie stuurt van uw ziekte attest binnen de 48 uur na het begin van uw ziekte

 • U uw contract bij Page Personnel en uw manager bij de gebruiker heeft verwittigd vóór 09u00 op de eerste dag van uw ziekte en alle daaropvolgende dagen.

Meer informatie over ziekte en onze voorwaarden is terug te vinden in de interimhandleiding.

Wat als ik slachtoffer ben van een ongeluk op het werk of op weg van of naar het werk?

Neem onmiddellijk contact op met de afdeling Payroll en je consultant en bezorg hen de naar behoren ingevulde documenten (certificaat en verklaring) (je vindt de documenten op deze website).

Terug naar boven ↑

Vragen over lonen / loonstroken

Wanneer ontvang ik mijn loonstrook en mijn loon?

 • Loonstrook: elke woensdagavond via e-mail in een PDF-bestand wanneer we het uurrooster tijdig hebben ontvangen.

 • Loon: ten laatste op vrijdagavond staat het op uw rekening, behalve in geval van een wettelijke / bankfeestdag.

Waarom zie ik mijn loon verschillende keren dalen?

Dit is te wijten aan de speciale sociale zekerheidsbijdrage die maandelijks en driemaandelijks afgetrokken wordt van het loon van de werknemer. Het bedrag hangt af van het brutoloon en van de gezinssituatie van de werknemer. U vindt een tabel met betrekking tot deze bijdrage terug in de interimhandleiding om u te helpen om te bepalen hoeveel er wordt afgehouden.

Deze afhouding is terug te vinden op uw loonstrook onder de code “2395”.

Mijn manager heeft mijn uurrooster niet tijdig goedgekeurd maar ik heb mijn geld nodig. Kan ik toch mijn loon krijgen, zelfs wanneer de deadline niet werd gerespecteerd?

We kunnen geen uitzonderingen maken wat betreft de uitbetaling van de lonen. We betalen enkel op woensdagochtend de lonen uit. Wanneer het uurrooster niet tijdig is goedgekeurd en doorgestuurd, zullen we het loon pas de week daarop uitbetalen.  

Ik heb mijn uurrooster tijdig goedgekeurd maar ik heb geen loon ontvangen. Heb ik iets over het hoofd gezien?

Het is mogelijk dat u uw uurrooster heeft goedgekeurd maar waar wanneer de klant het niet naar het payroll departement heeft gestuurd, zal er geen loon worden uitbetaald. In de Selfinterim gebruikershandleiding kunt u zien hoe u de status van uw uurrooster kunt controleren. We stellen u ook voor, indien dit mogelijk is, om met uw manager te controleren of ze het nodige hebben gedaan vóór dinsdagmiddag. 

Hoe moet ik mijn prestaties invoeren?

Je vindt alle informatie daarover in onze Easyselfinterim-gids, die je op deze website kunt downloaden. Opgelet: je verantwoordelijke moet de prestatie altijd ondertekenen en naar Page Personnel versturen. Je goedkeuring volstaat niet voor de betaling.

Hoe wordt mijn loon berekend?

Je loon wordt als volgt berekend:

Zonder arbeidsduurvermindering (ADV): Loon/4,33/voltijds

Met ADV:

ADV betaald op het moment waarop je ze opneemt: Loon/4,33/voltijds

ADV inbegrepen in het brutoloon (dus niet betaald op het moment waarop je ze opneemt): Loon/4,33/officieel uurrooster opgenomen in de CAO

4,33 is het gemiddelde aantal weken in één maand (52 weken/12 maanden)

Is het normaal dat mijn loon van maand tot maand verschilt?

Zoals hierboven vermeld, wordt je loon berekend op basis van een gemiddeld aantal weken in een maand. Dus hoe langer de maand, hoe hoger je loon, en hoe korter de maand, hoe lager. Over een volledig jaar genomen stemt je loon wel degelijk overeen met het overeengekomen loon (tenzij er iets is veranderd als gevolg van onbetaalde afwezigheden).

Welk tarief van de bedrijfsvoorheffing moet ik kiezen?

We kunnen je geen tarief van de bedrijfsvoorheffing adviseren, omdat dat afhankelijk is van je persoonlijke situatie. Wij raden je aan om online een bruto-nettosimulatie uit te voeren om een aangepast tarief van de bedrijfsvoorheffing te kiezen (zoek gewoon op 'bruto netto simulatie').

Kan ik maandelijks worden betaald?

Ja, dat kan. Je moet over maandelijkse betalingen echter het volgende weten: 

 • Je prestaties worden betaald wanneer de laatste dag van de maand is goedgekeurd voor betaling. Als de laatste dag van de maand een maandag is, ontvang je je betaling dus op woensdag, de week nadien, en niet aan het einde van de maand. Voor betalingen per maand gelden dezelfde regels als voor betalingen per week: betalingen worden pas uitgevoerd op de volgende woensdag.

 • Online kunnen prestaties ofwel per week, ofwel aan het einde van de maand worden goedgekeurd. Ons systeem blokkeert immers automatisch de betaling zodat die maandelijks wordt uitgevoerd.

 • De gekozen betalingswijze kan in de loop van het contract niet worden gewijzigd. Als je opnieuw wilt overschakelen naar wekelijkse betalingen, dan kan dat dus pas bij de verlenging van je contract.

Terug naar boven ↑