You are here

FAQs

Vragen over de contracten

Waar kan ik mijn contract terugvinden?

Het contract is terug te vinden in uw adminbox. Wanneer deze niet geactiveerd is door een vorige opdracht, zult u de activatiemail ontvangen wanneer u uw eerste contract aanmaakt. Elk contract wordt 24 uur vóór de aanvangsdatum verstuurd en moet voor de aanvangsdatum worden ondertekend.

Vragen over maaltijdcheques 

Ik heb recht op maaltijdcheques maar ik heb nog geen Edenred-kaart. Wat moet ik doen?

Indien u reeds een Edenred-kaart heeft van een vorige werkgever, blijft deze actief. Heeft u nog geen kaart, dan zal Edenred automatisch een nieuwe kaart voor u bestellen en deze opsturen naar uw thuisadres.

Wanneer ontvang ik mijn maaltijdcheques? 

De maaltijdcheques worden op wekelijkse basis besteld zodra uw prestatiestaat is betaald. 

Wat moet ik doen wanneer mijn Edenred-kaart wordt gestolen/geblokkeerd/verloren?

In elk van deze situaties moet u onmiddellijk contact opnemen met Edenred omdat uw kaart gekoppeld is aan uw rijksregisternummer. Wij mogen dit niet voor u doen. 02/702.20.02 of [email protected] Wees er u wel bewust van dat elke nieuwe kaart u het equivalent van één maaltijdcheque zal kosten.

Ik heb een e-mail ontvangen waarin staat dat mijn maaltijdcheques zijn opgeladen maar ik zie nog steeds niets op mijn kaart. Is dit normaal?  

Ja, dit is normaal. Het duurt altijd minimaal 4 werkdagen alvorens ze op de kaart zijn geladen of 10 werkdagen wanneer het uw eerste Edenred-kaart is.

Ik heb een Sodexo-kaart. Is deze ook geldig?  

Nee, we werken enkel met Edenred.

Terug naar boven ↑

Vragen over transportkosten

Hoe worden de transportkosten betaald? 

We betalen op dagelijkse basis en het bedrag zal afhangen van welke regel de klant heeft beslist te volgen binnen de onderneming. Alle werknemers worden terugbetaald op basis van een enkel ticket (dit geldt ook voor privé vervoer)! Uitgezonderd wanneer 100% van de kosten worden terugbetaald bij de gebruiker. In geval van een maandabonnement zal dit gebaseerd zijn op de tabel dat gebruikt wordt door de gebruiker.

Heeft u al mijn betaalbewijzen nodig of volstaat één betaalbewijs?  

We hebben ze allemaal nodig. Een kopie per e-mail volstaat. Zonder betaalbewijs mogen we u niet terugbetalen.

Terug naar boven ↑

Vragen over vakantiedagen

Ik heb één volledige week vakantie genomen maar ik ben niet betaald geweest. Is dit normaal? 

Ja, dit is normaal. Uw wettelijke verlofdagen werden betaald door uw vorige werkgever wanneer u de onderneming heeft verlaten inbegrepen in uw vakantiegeld. U vindt het bedrag dat u heeft ontvangen terug op het vakantieattest dat u ons heeft gegeven.

Ontvang ik vakantiegeld tijdens mijn interimmissie bij Page? 

Ja. In de uitzendsector betalen we u elke week 15,34% extra bovenop uw brutoloon. U moet dit geld gebruiken om de vakantiedagen van het volgende jaar te financieren. U vindt het bedrag dat u heeft ontvangen terug op uw loonfiches.

Op hoeveel vakantiedagen heb ik dit jaar recht? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we weten of u ons uw vakantieattest(en)) van uw vorige werkgever(s) al heeft opgestuurd. Zo ja, kunt u dit vragen aan het payroll departement. Zo niet, moet u ons deze documenten zo spoedig mogelijk doorsturen. Anders wordt elke vakantiedag die u opneemt, geregistreerd als onbetaald verlof.

Ik zou volgende week 3 vakantiedagen willen nemen. Aan wie moet ik dit meedelen en moet ik iets specifieks doen? 

Het is uw manager bij de gebruiker die beslist of uw verlofdagen worden goedgekeurd of niet. Let erop dat u de juiste code gebruikt wanneer u uw uurrooster invult: 

  • Vacances employé/Verlof Bediende in geval van wettelijke verlofdagen

  • Absence motivée/Toegestaan afwezigheid in geval van onbetaald verlof 

De Selfinterim gebruikershandleiding helpt u om uw uurrooster juist in te vullen

Terug naar boven ↑

Vragen over ziekte

Ik ben ziek. Wat moet ik doen?

U heeft recht op gewaarborgd loon indien:

  • U één maand anciënniteit heeft

  • U ons een kopie stuurt van uw ziekte attest binnen de 48 uur na het begin van uw ziekte

  • U uw contract bij Page Personnel en uw manager bij de gebruiker heeft verwittigd vóór 09u00 op de eerste dag van uw ziekte en alle daaropvolgende dagen.

Meer informatie over ziekte en onze voorwaarden is terug te vinden in de interimhandleiding.

Terug naar boven ↑

Vragen over lonen / loonstroken

Wanneer ontvang ik mijn loonstrook en mijn loon?

  • Loonstrook: elke woensdagavond via e-mail in een PDF-bestand wanneer we het uurrooster tijdig hebben ontvangen.

  • Loon: ten laatste op vrijdagavond staat het op uw rekening, behalve in geval van een wettelijke / bankfeestdag.

Waarom zie ik mijn loon verschillende keren dalen?

Dit is te wijten aan de speciale sociale zekerheidsbijdrage die maandelijks en driemaandelijks afgetrokken wordt van het loon van de werknemer. Het bedrag hangt af van het brutoloon en van de gezinssituatie van de werknemer. U vindt een tabel met betrekking tot deze bijdrage terug in de interimhandleiding om u te helpen om te bepalen hoeveel er wordt afgehouden.

Deze afhouding is terug te vinden op uw loonstrook onder de code “2395”.

Mijn manager heeft mijn uurrooster niet tijdig goedgekeurd maar ik heb mijn geld nodig. Kan ik toch mijn loon krijgen, zelfs wanneer de deadline niet werd gerespecteerd?

We kunnen geen uitzonderingen maken wat betreft de uitbetaling van de lonen. We betalen enkel op woensdagochtend de lonen uit. Wanneer het uurrooster niet tijdig is goedgekeurd en doorgestuurd, zullen we het loon pas de week daarop uitbetalen.  

Ik heb mijn uurrooster tijdig goedgekeurd maar ik heb geen loon ontvangen. Heb ik iets over het hoofd gezien?

Het is mogelijk dat u uw uurrooster heeft goedgekeurd maar waar wanneer de klant het niet naar het payroll departement heeft gestuurd, zal er geen loon worden uitbetaald. In de Selfinterim gebruikershandleiding kunt u zien hoe u de status van uw uurrooster kunt controleren. We stellen u ook voor, indien dit mogelijk is, om met uw manager te controleren of ze het nodige hebben gedaan vóór dinsdagmiddag. 

Terug naar boven ↑ 

 

Contact


Brussel
Bastion Tower Marsveldplein
Place du Champ de Mars, 5
1050 Brussel
Tel +32 (0)2 509 45 75

 

Antwerpen
Emiel Banningstraat 47
2000 Antwerpen
Tel +32 (0)3 303 28 60

 

E-mail: [email protected]