Zoals blijkt uit het een eerder artikel - het vervagend onderscheid tussen werk en privé - is met opkomst van nieuwe technologieën de grens tussen ons werk en privéleven aan het verschuiven. Dit beïnvloedt hoe gelukkig we ons voelen.

Maar hoe we met collega´s omgaan tijdens en na het werk, is ook belangrijk voor ons welbevinden: 99% van alle ondervraagden in België zegt dat positieve relaties op het werk belangrijk zijn, dus het is duidelijk een onderwerp dat werknemers aan het hart gaat.

Het belang van relaties op het werk (en daarbuiten)

Om dit fenomeen te onderzoeken heeft PageGroup in juni 2018 een enquête gehouden onder 250 werknemers en werkzoekenden in België. Het wordt steeds lastiger om ons werk- en privéleven te scheiden, mede omdat we vanwege de oprukkende technologie ook buiten kantoortijd steeds makkelijker bereikbaar zijn voor onze collega's. Nieuwe generaties - de millennials en generatie Y - hebben bovendien andere verwachtingen van hun werk en hun omgang met collega´s.

Uit het onderzoek blijkt dat 56% van de werknemers ook buiten kantooruren contact heeft met hun collega's. Dat kan gaan om sociale evenementen na het werk (40%), afspraken tijdens het weekend (9%), of om gezamenlijke vakanties (4%).

Uit de enquête blijkt ook dat deze sociale normen veranderen naarmate mensen a) ouder worden en een gezin opbouwen en b) meer verantwoordelijkheden krijgen op het werk. Dit wijst erop dat de nieuwe generaties op de arbeidsmarkt ook anders met hun collega's omgaan. Zo spreekt 33% van de werknemers ouder dan 35 jaar na het werk af met collega's, waar 59% van de werknemers onder de 35 geldt. Naarmate het gezin belangrijker wordt, worden collega's minder belangrijk. De vraag is of dat ook een impact heeft op de productiviteit.

Is vriendschap met collega´s belangrijk voor de productiviteit?

In België gelooft 74% van de ondervraagden dat een vriendschappelijke relatie met hun collega's op de werkplek de productiviteit positief beïnvloedt - 60% denkt dat hetzelfde geldt over de relatie met hun manager.

Wanneer werknemers hun collega's leren kennen en begrijpen, ontstaat vertrouwen - en een band heeft een positieve invloed op hun werk. Bedrijven begrijpen dit en daarom organiseren ze sociale activiteiten buiten werktijd: 58% van de werknemers heeft zijn familieleden aan zijn collega’s voorgesteld. In 43% van de gevallen is dit op initiatief van de werkgever gebeurd (zoals tijdens een kerstborrel op het kantoor, zomerfeest of een jubileum).

Werknemers staan dichter bij hun collega's dan bij hun managers

Zoals een oud spreekwoord luidt, verandering is de enige constante factor in het bedrijfsleven. Door de huidige invloed van technologie en het geleidelijk platter worden van de management-pyramide ondergaan bedrijven een zekere revolutie. Om de uitvoering van het werk te verbeteren, worden teams gestimuleerd om bredere vaardigheden op te doen en nauwer samen te werken.

Tegelijkertijd blijft er een zekere afstand bestaan tussen managers en hun ondergeschikten en omgekeerd. Slechts 38% van de werknemers zegt dat zij ook buiten werktijd contact hebben met hun directe leidinggevende.

Slechts 22% belt of chat met de manager over niet-werk-gerelateerde zaken en maar 18% spreekt doordeweeks 's avonds hun manager af. Dit wordt bevestigd door het feit dat bijna 53% van de ondervraagden zegt bevriend te zijn met collega's, terwijl slechts 17% zegt bevriend te zijn met de manager.

Over het onderzoek

Steekproef: de enquête is onder 250 werknemers en werkzoekenden in België uitgevoerd.

Methodiek: de representativiteit van de steekproef is gewaarborgd door de verzamelde data te corrigeren op basis van het geslacht en het beroep van de geënquêteerde, en proportie werkzame personen).

Verzamelmethode: de enquête is in juni 2018 uitgevoerd doormiddel van een vragenlijst die op vrijwillige basis online kon worden ingevuld.

Lees meer over werkprivé-balans in onze adviessectie.

 

 

Ben je op zoek naar een baan?

Vind de beste vacatures op onze website.

Solliciteer nu

Salarisonderzoek

Belangrijke inzichten over salarissen per sector en markttrends.

Ontdek meer

Populaire artikelen