How to make temps selfreliant

Als manager moet ik mijn team ondersteunen, niet controleren

Bijna drie van de vier Belgische bedrijven verwachten dat uitzendkrachten zelfredzamer zijn, volgens een recent onderzoek door Page Personnel. Maar wat is de beste managementstrategie om uw werknemers autonomer te laten werken?

De ambtenaren van het Belgische Ministerie van Sociale Zekerheid beslissen zelf wanneer, hoe en waar zij werken. De traditionele werkdag is vervangen door een flexibel tijdschema en in plaats van zijn werknemers te precies vertellen wat ze moeten doen, laat de manager hen de eigen taken inplannen. Of ze nu liever thuis werken, eerder beginnen of eerder weggaan: alles is mogelijk zo lang het werk maar gedaan wordt.

Deze radicale ommezwaai in managementstrategie was een idee van senior ambtenaar Frank van Massehove. En zijn nieuwe beleid blijkt opmerkelijk succesvol. Door de werknemers meer autonomie te geven, steeg de productiviteit terwijl het aantal gewerkte uren daalde. Binnen een aantal jaar werd het ministerie van Sociale Zekerheid één van de populairste en meest gewilde werkgevers van het land.            

Bredere trend in de markt

De aanpak van Frank van Massehove is wellicht een antwoord op een bredere trend in de markt: werkgevers verwachten meer flexibiliteit en autonomie van hun werknemers. Tijdens ons onderzoek ontdekten we dat deze trend zich nu ook naar uitzendwerk aan het uitbreiden is: 74% van de werkgevers verwacht dat hun uitzendkrachten zelfredzamer zijn.

Aan de andere kant zegt slechts 36% van de uitzendkrachten dat zij op hun werk daadwerkelijk problemen oplossen. Met andere woorden: er lijkt een kloof te bestaan tussen wat bedrijven verwachten en wat uitzendkrachten kunnen leveren. De vraag is hoe we deze kloof kunnen dichten.

Verschillende verwachtingen

“Deze kloof wordt deels verklaard door de menselijke aard: onze verwachtingen zijn altijd hoger dan wat we reëel krijgen,” vertelt Olivier Dufour, Executive Director van Page Personnel. “Als we een nieuwe auto of laptop kopen, verwachten we ook net iets meer dan we krijgen. Bedrijven zijn daar niet anders in.”

De verwachtingen hangen ook af van het type uitzendkracht dat bedrijven inhuren. Olivier Dufour: “Veel uitzendkrachten die voor dit onderzoek zijn ondervraagd zullen uiteindelijk een vast contract krijgen.  Bedrijven verwachten niet dat zij geheel autonoom werken, omdat ze nog meer tijd gaan investeren in training op de werkvloer. In het geval van een echte tijdelijke opdracht is het anders: dan verwachten ze dat de uitzendkracht direct van start kan. Voor dit soort opdrachten zijn ze op zoek naar ervaren en gekwalificeerde uitzendkrachten die zelf problemen kunnen oplossen.”

Het beste resultaat

Bij dit soort opdrachten behaalt een hiërarchische managementstructuur volgens Dufour wellicht niet de beste resultaten: “Over het algemeen denk ik dat werknemers beter presteren als zij de autonomie hebben om hun eigen beslissingen te nemen. Voor managers kan dat lastig zijn, want van oudsher was het hun taak om de controle vast te houden. Het is eng om een deel van die controle uit handen te geven. Maar zo lang er duidelijke doelen en deadlines zijn is het volgens mij niet nodig om alles wat werknemers doen te controleren.”

“Zo manage ik ook mijn eigen team,” zegt Dufour. “Mijn taak als account manager is om mijn teamleden in hun werk te ondersteunen, niet om hen te controleren. Het is hun verantwoordelijkheid om het werk gedaan te krijgen. Hoe ze dat plannen is hun zaak. Ik denk dat deze aanpak aan populariteit wint bij Belgische bedrijven. En maar goed ook. Het idee dat je met een hiërarchische managementstijl snelle resultaten kunt behalen, is een illusie.”

Om meer te leren over de veranderingen binnen de uitzend- en interim managementsector kunt u hier het volledige onderzoek downloaden.

 

Op zoek naar medewerkers?

Wilt u met ons praten over uw wervingsbehoeften?

Neem contact op

Salarisonderzoek

Belangrijke inzichten over salarissen per sector en markttrends.

Ontdek meer

Populaire artikelen