Wat is nu precies een competentiegericht sollicitatiegesprek en waarom zijn ze momenteel zo populair? U weet dat u in een competentiegericht sollicitatiegesprek zit als u gevraagd wordt te omschrijven hoe u in het verleden met bepaalde situaties bent omgegaan. Competentiegerichte sollicitatiegesprekken zijn zo populair omdat ze de interviewer heel effectief een idee geven van hoe u 'in de praktijk' bent en of u de achtergrond en vaardigheden hebt waarnaar ze op zoek zijn. Uw huidige prestaties geven aan hoe u zich in de toekomst zult gedragen, dus deze gespreksstijl geeft een goede indicatie van hoe u zult presteren als u de baan krijgt.

Competentiegerichte vragen beantwoorden

Page Personnel raadt voor het beantwoorden van competentiegerichte vragen de STAR(R) techniek aan:

  • De Situatie
  • De Taak die daardoor nodig was
  • De Actie die u ondernam
  • Het Resultaat van die actie
  • (De Reflectie van die actie en resultaten)

Natuurlijk is het prima om een techniek te hebben voor het beantwoorden van vragen, maar zou het niet nog beter zijn om ook te weten wat voor vragen u kunt verwachten? Page Personnel is u een stap voor en heeft een lijst samengesteld van de belangrijkste competentiegerichte vragen. Deze hebben we opgedeeld in vijf gebieden - individueel, leidinggevend, analytisch, sociaal en motivatie - voor het overzicht.

Individuele competenties

Deze vragen gaan over uw persoonlijke eigenschappen: uw flexibiliteit, besluitvaardigheid, vasthoudendheid, kennis, onafhankelijkheid, risicobereidheid en persoonlijke integriteit.

Een typische vraag is bijvoorbeeld:

Vertel eens over een moment dat uw idee op het werk tegengesproken werd.

Managerscompetenties

Deze competenties gaan over uw leiderschapskwaliteiten; of u de leiding over anderen op zich kunt nemen, uw mondigheid, strategisch denkvermogen, of u rekening houdt met de belangen van het bedrijf, uw projectmanagementvaardigheid en de controle die u als manager uitoefent.

Een typische vraag is bijvoorbeeld:

Hoe leidde u een groep naar een bepaald doel? Kunt u daar een voorbeeld van geven?

Analytische competenties

Deze vragen gaan over uw besluitvaardigheid, innovativiteit, analytische vaardigheden, probleemoplossende vaardigheden, praktische leervaardigheden en oog voor detail.

Een typische vraag is bijvoorbeeld:

Vertel eens over een nieuwe aanpak die u ontdekt heeft voor een probleem.

Sociale competenties

Deze competenties gaan over sociale vaardigheid. Veel bedrijven functioneren op basis van projectteams, en hoe beter ze samenwerken, des te beter presteren ze.

Een typische vraag is bijvoorbeeld:

Wat vindt u de drie belangrijkste aspecten van communicatie?

Motivatiecompetenties

Deze gaan over de dingen die u motiveren: uw veerkracht, energie, motivatie, resultaatgeoriënteerdheid, initiatief en focus op kwaliteit.

Een typische vraag is bijvoorbeeld:

Wanneer werkte u het hardst en voelde u de meeste voldoening?

Wees tot slot uzelf als u competentiegerichte vragen beantwoordt: gebruik voorbeelden uit de praktijk en demonstreer verbanden met uw ervaring, uw reactie of uw gevoelens. Dit zijn geen strikvragen; de vragen zijn juist ontworpen om de beste klik te vinden tussen een individu en een bedrijf. Wij willen u niet in een functie plaatsen waarvoor u niet geschikt bent, maar juist een uitdagende baan voor u vinden waar uw sterke kanten tot hun recht komen.

Ben je op zoek naar een baan?

Vind de beste vacatures op onze website.

Solliciteer nu

Salarisonderzoek

Belangrijke inzichten over salarissen per sector en markttrends.

Ontdek meer

Populaire artikelen