Persbericht Sept 2017

Volgens een Europese studie van Page Personnel vindt 44% van de Belgische recruitmentconsultants en 43% van de Nederlandse het normaal dat een CV een beetje wordt opgesmukt. Van alle Europese landen houdt België er in dat opzicht de meest 'liberale' opvatting op na. Verrassend is dat slechts 7% van de Italiaanse recruitmentconsultants het aanvaardbaar vindt dat sollicitanten in hun CV iets 'creatiever' met de waarheid omspringen. Vanwaar die Europese verschillen?Page Personnel heeft in heel Europa 4.245 sollicitanten en 619 recruitment consultants geïnterviewd. In België namen 41 recruitmentconsultants en 192 kandidaten deel aan de studie. Tal van recruiters begrijpen dat kandidaten hun CV wat verfraaien.

ERVARING IN HET BUITENLAND
Ervaring in het buitenland wordt volgens recruiters het meest overschat. Vrijwel de helft van de kandidaten beschouwt deze rubriek als belangrijk, in tegenstelling tot recruiters: 76% vindt ervaring in het buitenland geen onderscheidende factor. "Iemand die tweetalig is en Frans en Nederlands spreekt heeft een flink streepje voor op iemand met internationale ervaring. Recruiters zoeken immers profielen met een totaalpakket van vaardigheden, niet mensen met reiservaring," zegt Olivier Dufour, Executive Director van Page Personnel Brussel.
In het zuiden van Europa is ervaring in het buitenland veel belangrijker dan elders in Europa. Italië staat op nummer één: daar vindt 91% van de recruiters het belangrijk. Nummer twee en drie in die lijst zijn Spanje met 83% en Turkije met 80%. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de concurrerende arbeidsmarkt voor sollicitanten en het aantal internationale bedrijven dat in die landen gevestigd is. Voor markten zoals Spanje is kennis van vreemde talen wellicht ook een factor. Als iemand niet alleen een diploma heeft behaald, maar ook in een ander land heeft gewerkt en gewoond, dan wordt die talenkennis extra bevestigd.

LEEMTEN IN EEN CV …
Een CV met een 'gat' van meer dan 6 maanden is geen obstakel om iemand aan te werven. Dat vindt 92% van de recruiters volgens deze studie. "Het komt tegenwoordig vrij vaak voor dat werknemers een sabbatjaar nemen om te reizen of te studeren. Dat zijn juist positieve ervaringen," zegt Olivier Dufour.

PERSOONLIJKE MOTIVATIE...
In Nederland vindt 74% van de recruiters het belangrijk dat sollicitanten hun persoonlijke interesses vermelden. Ook in Portugal (68%) en Duitsland (64%) wordt daar waarde aan gehecht. Het zijn details die een sollicitatiegesprek in een persoonlijke richting kunnen sturen. Recruitmentconsultants kunnen zo beter bepalen of iemand goed bij de cultuur van een bepaald bedrijf zou passen. In Spanje en Frankrijk speelt dat gegeven een minder belangrijke rol: daar vindt respectievelijk 26% en 28% van de recruiters persoonlijke interesses belangrijk. In Nederland vindt 90% het belangrijk dat sollicitanten een persoonlijke motivatie toevoegen. In België denkt 78% er zo over. Via deze informatie in een CV kunnen kandidaten duidelijk maken wie ze echt zijn. Een goed CV bevat persoonlijke interesses, aantoonbare ervaring en beproefde vaardigheden, maar niet in alle landen.

Wat echt het verschil maakt, is een persoonlijk CV met een persoonlijke motivatie: 90% van de recruiters vindt dit belangrijk. "Het is een delicaat punt, maar kandidaten moeten het juiste evenwicht vinden," aldus Olivier Dufour. "Er bestaat altijd een risico dat een CV te veel onnodig opvulsel bevat. Ik raad sollicitanten aan om het eenvoudig te houden en vooral nuttige informatie te verstrekken, zoals beschikbaarheid, mobiliteit en salarisverwachtingen."PERSCONTACT :
Muriel GILBERT 
Managing Director - Metaphore • Press & Public Relations
Mobile: +32 475 412 413
Direct Phone: +32 2 318 89 37
E-mail: [email protected]
Website: www.metaphoreagency.com