Page geeft terug

Page geeft terug

We make a difference

Teruggeven aan de gemeenschap zit ingebakken in onze cultuur. We wonen en werken in de samenleving en moedigen al onze medewerkers aan om iets terug te doen. We maken er een gewoonte van en daar zijn we trots op.

« We make a difference » is een van de waarden van onze onderneming. Onze medewerkers nemen deel aan tal van initiatieven om geld op te halen voor het goede doel en om het leven van mensen te veranderen: ze lopen marathons, bakken voor het goede doel en organiseren quizzen, om er maar een paar te noemen. In alle regio's waar we actief zijn, benutten we onze vaardigheden om jongeren en benadeelde bevolkingsgroepen carrière- of sollicitatieadvies te geven of tips voor een goed cv. Ook organiseren we evenementen waarbij bijvoorbeeld kleding wordt ingezameld om kansarme werklozen aan een baan te helpen. Iedereen wordt aangemoedigd om een handje te helpen. Zelfs onze CEO, die ook deel uitmaakt van de raad van bestuur van Great Ormond Street Hospital.

We vieren onze activiteiten via onze interne communicatiekanalen. Zo wordt creativiteit aangemoedigd, genereren we nieuwe ideeën en vergroten we de betrokkenheid van onze mensen. Als wereldwijde organisatie nemen wij onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu bijzonder serieus en gaan wij continu op zoek naar manieren om onze ecologische voetafdruk te beperken.


Ontdek hier meer over al het goede werk van Diversicom